Databáze brownfieldů

Národní databáze brownfieldů

 

V Národní databázi brownfieldů jsou evidovány lokality za účelem:
  1. publikace lokalit v nejrozsáhlejší databázi brownfieldů v ČR (aktivní nabízení potenciálním investorům)
  2. evidence lokalit pro potřebu dotačních programů (OPPIK, MPO, MMR)
Pokud chcete brownfield vložit do Národní databáze brownfieldů, pokračujte na následující stránku.