BrownfieldyNezařazené

Dotační možnosti pro řešení ekologických zátěží, regeneraci brownfieldů a provázané investice

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace společně s Agenturou CzechInvest a Úřadem zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK vás zvou na workshop,

 

který se uskuteční
v úterý 13. listopadu 2018
od 9.00 do 12.00 hodin

 

v prostorách
Fakulty životního prostředí UJEP
Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem, 400 96

 

Cílem workshopu je seznámit jeho účastníky s možnostmi dotačních titulů využitelných především pro řešení starých ekologických zátěží a revitalizaci brownfieldů s cílem podpořit udržitelný rozvoj regionu.

Pozvánka