Integrovaný Regionální Operační Program

Cíl programu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) snaží nalézt řešení pro velkou část společenských problémů a poskytnout nástroj pro vyrovnání regionálních ekonomických rozdílů. 

Pro regeneraci brownfieldů jsou vhodné zejména následující Výzvy:

– Revitalizace vybraných památek v rámci programu Kultura
– Energetické úspory v bytových domech v rámci programu Zateplování
– Stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol v rámci programu Vzdělání
– Výstavba a rekonstrukce nemovitostí v rámci programu Sociální integrace dotýkající se sociální infrastruktury
– Výstavba stanic IZS (integrovaného záchranného systému) a jejich vzdělávacích a výcvikových středisek v rámci programu IZS