Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Cíl programu

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov.

Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Program je určen pro municipality z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů.

Podání předběžné žádosti o podporu je možné již nyní. Tato předběžná žádost je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu.

Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO) a její vyhlášení bude oznámeno tiskovou zprávou na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ve výzvě budou upřesněny podmínky podpory a spuštění informačního systému pro příjem plných žádostí.