Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Cíl programu

Cílem programu je revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich následná přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy do 10 ha. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a určenou organizací přijímající žádosti je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Program bude realizován na základě kolových výzev. Jednotlivé výzvy Programu mají významně přispět k posílení hospodářského a regionálního rozvoje strukturálně postižených krajů a hospodářsky problémových regionů.

Do Programu se mohou přihlásit obce, města a kraje, jejichž katastrální území leží na území strukturálně postižených krajů – Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského anebo v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014- 2020.