Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlašuje Výzvu III-2019 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

Cílem programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Podpora je směřována na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.

Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 100 mil. Kč.

Příjem žádostí je od 16.4.2019 do 16.7.2019