Druhý ročník konference Brownfieldy 2019 přinese nové úhly pohledu na téma revitalizace brownfieldů, představí výjimečné projekty a opět propojí všechny, kteří chtějí a mohou problematiku brownfieldů v České republice posouvat dál. Hledat a nacházet správná řešení budou na jednom místě developeři, vlastníci brownfieldů, starostové, architekti, zástupci státu a mnoho dalších. Buďte u toho, přijďte 30. 5. do Libčic nad Vltavou na konferenci Brownfieldy 2019.

Registrace na konferenci budou spuštěny v dubnu 2019. Pro více informací nás kontaktujte na konference.brownfieldy@czechinvest.org

Místo konání a kontakty

Program konference

Program a jména řečníků budeme odkrývat postupně.

Organizátoři

Partneři

Pod záštitou