BrownfieldyNezařazené

Manuál pro žadatele do Programu „Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ (MMR ČR)

Program Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj,  je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru. Jednou z podmínek programu je registrace objektu v Národní databázi brownfieldů spravované Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Pro vložení brownfieldu do Národní databáze brownfieldů prosím postupujte dle přiloženého manuálu.
Vyplňte všechna povinná pole označená hvězdičkou a další důležité informace, jako například GPS souřadnice, navrhované využití apod. Nezapomeňte rovněž vyplnit záložky „Vlastníci“ a „Kontakty“ a vložit alespoň 3 aktuální fotografie interiéru a 3 aktuální fotografie exteriéru.
U žadatelů o zařazení do Programu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití je potřeba u kolonky „Podpora regenerace místní samosprávou – popis“ vepsat název a kód tohoto programu, abychom mohli odlišit tyto žadatele od ostatních záznamů v databázi.
Hned ve druhé kolonce „Jsem žadatelem o dotaci z Národního programu“ v záložce „Základní informace“ vyberte možnost „Ano“. Poté záznam odešlete ke schválení. Po formální kontrole Vám zašleme e-mail o schválení záznamu. V případě nejasností či potřeby detailněji popsat některé informace se na Vás obrátíme e-mailem a požádáme o doplnění.
Proces schválení registrovaného brownfieldu trvá zhruba týden. Může to být i rychleji, záleží na množství nově vložených záznamů.
Definice brownfieldu pro potřeby  Programu je k nahlédnutí ZDE.
V případě dalších dotazů ohledně podmínek programu se prosím obraťte na:
Mail: info@mmr.cz 
Tel: +420 224 861 111