Brownfieldy

Obecní brownfieldy

Do sekce statistiky byl přidán průzkum absorpční kapacity, který provedla Agentura CzechInvest ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.