Národní databáze brownfieldů

Národní databáze brownfieldů

Národní databáze brownfieldů eviduje nevyužívané lokality, které odpovídají definici brownfieldu. Jejím účelem je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na území České republiky. Publikované lokality jsou  nabízeny investorům k dalšímu využití.  Do databáze se ale také registrují lokality, které žádají o podporu v dotačních programech MMR, MPO či o investiční pobídku.

Manuál pro vložení brownfieldu

Manuál pro vložení brownfieldu usnadní registraci a pomůže s úspěšným schválením nebo publikováním vaší lokality.Pokyny pro vkládání lokality_2022