Publications

KYSELKA, Igor. Revitalizace nevyužívaných neprůmyslových brownfields v
Olomouckém kraji. Brno, 2006.

NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v
Olomouci, 2011, 430 s. ISBN 978-802-4427-959.

NOVÝ, A., J. PALACKÝ, P. DÝR a J. KNESL. Brownfields – šance pro budoucnost.
1.vyd. Brno: VUT, 2004, 78 s. ISBN 80-214-2697-7.

SUCHÝ, J., O. HABR, J. ČALFOVÁ a L. DOLEŽALOVÁ. KOLPRON CZ, s.r.o.
Regenerace ploch brownfields: informační teze pro obce. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2006.

ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Rekonverze vojenských brownfields. Vyd. 1. Pardubice:
Univerzita Pardubice, 2006, 218 s. ISBN 80-719-4836-5.

ŠULEŘOVÁ, M. Brno v proudu změn: Proměny vnitřní struktury Brna z pohedu vlivů
globálních trendů. Urban a územní rozvoj. 2006, č. 1.

KOHOUT, M., D. TICHÝ, F. TITTL, J. KUBÁNKOVÁ, Š. DOLEŽALOVÁ.
Sídliště, jak dál?, 2016, 268 s. ISBN: 978-80-01-05905-0