Nezařazené

Konzultační dny k brownfieldovým projektům do NPO

Odbor podnikatelské lokalizace spolu s regionálními kancelářemi CzechInvestu organizují v každém kraji ČR konzultační den pro města a obce zaměřený na diskuzi a prezentaci aktuálních podmínek komponenty 2.8 Národního plánu obnovy (NPO) – Revitalizace území se starou stavební zátěží. Semináře se účastní pravidelně také zástupci garanta komponenty, tj. Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem semináře je individuální konzultace již konkrétních projektů se zástupci municipalit a zpracovateli projektových dokumentací, kteří již mají projekt revitalizace brownfieldu ve svém území v pokročilé fázi přípravy.

Konzultačního dne se může účastnit každý zájemce s projektem potenciálně vhodným do tohoto programu, stěžejní roli dle stanovených podmínek NPO však hraje připravenost projektu, tzn. podmínkou pro získání dotace je platné stavební povolení do konce roku 2023.

Konzultované podprogramy:

  • 2.8.1 Regenerace významných strategických brownfieldů (MMR/SFPI);
  • 2.8.2 Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití (MMR/SFPI);
  • 2.8.3 Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití (MPO).

Konzultační dny v regionech probíhají v těchto termínech:

30.03.2022 Zlínský kraj
31.03.2022 Jihočeský kraj
06.04.2022 Jihomoravský kraj
07.04.2022 Královéhradecký kraj
12.04.2022 Liberecký kraj
14.04.2022 Kraj Vysočina
19.04.2022 Pardubický kraj
21.04.2022 Moravskoslezský kraj
25.04.2022 Plzeňský kraj
27.04.2022 Karlovarský kraj
28.04.2022 Středočeský kraj
02.05.2022 Ústecký kraj
05.05.2022 Olomoucký kraj

Pokud jste seminář ve Vašem kraji propásli nebo se nemůžete z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, je možné sjednat individuální schůzku, osobně nebo online prostřednictvím Microsoft Teams.

Pro více informací lze kontaktovat příslušnou regionální kancelář CzechInvestu, anebo tým pro brownfieldy.