Nezařazené

MPO podpoří revitalizaci 21 brownfieldů z celé ČR částkou přes 500 milionů korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vybralo přes dvě desítky projektů, které podpoří v rámci dotační výzvy programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Mezi obce rozdělí částku přesahující 500 milionů korun z Národního plánu obnovy a přidá dalších 50 milionů ze státního rozpočtu.

 

Zájem o dotace na revitalizaci brownfieldů ze strany obcí stoupá. Hlavními důvody jsou nedostatek volných ploch na trhu za rozumné ceny a zároveň zvyšující se tlak na udržitelnost a udržitelný rozvoj. „V letošním roce jsme museli při výběru projektů výrazně zohlednit energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie, což je v probíhající energetické krizi velmi důležité. Přerozdělovány byly prostředky z Národního plánu obnovy, tedy evropských peněz určených na obnovu evropských ekonomik po pandemii koronaviru. Nicméně kvůli velkému zájmu obcí jsme se rozhodli alokaci programu navýšit o 50 milionů korun ze státního rozpočtu. Díky tomu můžeme podpořit až o dva projekty víc, než bylo původně předpokládáno,’’  říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

MPO letos obdrželo rekordní počet přihlášek. Hodnotitelská komise vybírala z celkem 35 projektů. „Podmínky přihlášek jsme letos upravili v návaznosti na zpětné vazbě od obcí a měst. Program se díky tomu stal velmi atraktivní, o čemž svědčí nejen kvantita, ale i kvalita všech předložených záměrů,’’  říká vedoucí oddělení brownfields Jan Hana. Díky novému nastavení se historicky poprvé mohly přihlásit obce z celé České republiky a žádat o dotace na tzv. multifunkční projekty. Ty vedle podnikatelského využití umožňují například i výstavbu obecních bytů, které vzniknou v několika podpořených lokalitách.

Mezi projekty převažují renovace, jedna čtvrtina záměrů pak počítá s demolicí a výstavbou nových energeticky účinných budov. Nejvíce vynikly projekty z kraje Vysočina, který poslal do pomyslného souboje o dotace hned šest projektů. Uspěly tři z nich: Světlá nad Sázavou, Valeč u Hrotovic a Herálec.

V revitalizovaných brownfieldech obce vytvoří kanceláře, dílny, sklady, prostory pro drobné služby jako je kadeřnictví nebo masáže, restaurace apod.  „Na výčtu funkcí je vidět, že nové nastavení programu obce zaujalo. V průběhu roku jsme měli možnost s obcemi jejich projekty pravidelně konzultovat a pomáhat jim s přípravou žádostí. Hodnotím velmi pozitivně, že většina záměrů byla odevzdána ve vysoké fázi připravenosti,”  říká vrchní ředitel pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko, který je pověřen řízením agentury CzechInvest.

Počet podaných žádostí překročil stanovený milník Národního plánu obnovy. Podpořeny budou projekty v celkové investiční hodnotě přes 914 milionů korun, přičemž dotace pokryjí necelých 58 % nákladů. „Míra podpory se však u jednotlivých projektů liší, protože do způsobilých výdajů mohly obce u projektů typu renovace zahrnout pouze náklady na opatření související se zvýšením energetické účinnosti budov. A v tom je každý projekt specifický. Překročení milníku jasně deklaruje, že zájem o program regenerace brownfieldů by měl i v následujících letech pokračovat,’’  uzavírá Jan Hana.

 

Seznam vybraných projektů:

Žadatel Kraj Název projektu Výše dotace
Město Světlá nad Sázavou Vysočina Revitalizace veřejného prostranství Světlá nad Sázavou 36 320 352,00
Obec Valeč Vysočina Stavební úpravy a přístavba víceúčelového domu Valeč (Hrotovice) 23 257 528,00
Obec Malý Újezd Středočeský Obecní dům Vavřineč č.p. 9_Malý Újezd 22 180 925,00
Obec Herálec Vysočina Rekonstrukce objektu č.p. 91 v obci Herálec 18 807 750,00
Městys Drásov Jihomoravský Rekonstrukce objektu zdravotního střediska Drásov 18 446 493,00
Město Vodňany Jihočeský Regenerace brownfieldu bývalé kotelny Vodňany 39 975 000,00
Obec Doloplazy Olomoucký Polyfunkční dům v centru Doloplazy 40 000 000,00
Město Šlapanice Jihomoravský Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích 26 612 950,00
Obec Velká Hleďsebe Karlovarský Velká Hleďsebe – objekt pro skladování 26 308 130,00
Obec Velká Hleďsebe Karlovarský Velká Hleďsebe – objekt pro administrativu 11 011 000,00
Město Dobruška Královéhradecký Revitalizace areálu staré teplárny v Dobrušce – I. etapa 40 000 000,00
Město Buštěhrad Středočeský Rekonstrukce východního křídla buštěhradského zámku 40 000 000,00
Město Konice Olomoucký Přestavba kluziště na víceúčelovou sportovní halu, město Konice 19 287 559,00
Obec Havlovice Královéhradecký Přestavba a nástavba bývalé prodejny č.p. 61 v Havlovicích 12 480 000,00
Městys Všeruby Plzeňský Revitalizace brownfieldu Dvůr Hájek_Všeruby 7 436 000,00
Obec Píšť Moravskoslezský Rekonstrukce objektu Pekařská 190_1, Píšť 16 451 500,00
Obec Martínkovice Královéhradecký Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích 16 751 551,00
Městys Přídolí Jihočeský Revitalizace obecního dvora Přídolí 21 825 100,00
Město Písek Jihočeský Konverze bývalé vodárny v Písku – etapa kemp 30 313 107,00
Obec Královské Poříčí Karlovarský Regenerace brownfieldu objektu bývalého SU 32 467 500,00
Obec Srní Plzeňský Návštěvnické centrum Antýgl 24 401 000,00
Celkem 524 333 445,00

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu