Nezařazené

Vyhlášení výzev programu Brownfieldy od SFPI

Státní fond podpory investic vyhlašuje dne 1. června 2022 výzvy k podávání žádostí o dotaci nebo úvěr do programu Brownfiledy dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb., v platném znění, pro rok 2022.

Výzvy jsou zaměřeny na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) s následným nepodnikatelským využitím (občanská vybavenost).

Podmínky pro poskytnutí dotace nebo úvěru:

Žádosti podané v rámci těchto výzev musí splňovat podmínky stanovené NV č. 496/2020 Sb., v platném znění, podle kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo úvěru.

V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jeden investiční záměr. V rámci města lze podat pouze 1 žádost. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.

V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum a čas přijetí elektronickým systémem SFPI.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. srpna 2022 a končí dnem 31. října 2022.

Více informací naleznete na webové stránce: https://sfpi.cz/brownfieldy/

Případné dotazy můžete směřovat na: komunikace@sfpi.cz